دسته‌بندی نشده

sedrtfghj

صفحه
1
طیزبلاتن
2
2

 

کاغذ
سایز کاغذ قابل استفاده
A6وA5وA4وLetterوNo.10 EnvوC5 EnوDL EnvوB5(JIS)و148.5x105mm to 297×215.9mm
کاغذ
سایز کاغذ قابل استفاده
A6وA5وA4وLetterوNo.10 EnvوC5 EnوDL EnvوB5(JIS)و148.5x105mm to 297×215.9mm
نوع کاغذ قابل استفاده
EnvelopeوEnvelopeوLabelوBond paperوHeavy paperوPlain paper

 

کاغذ
نوع کاغذ قابل استفاده
A6وA5وA4وLetterوNo.10 EnvوC5 EnوDL EnvوB5(JIS)و148.5x105mm to 297×215.9mm
نوع کاغذ قابل استفاده
EnvelopeوEnvelopeوLabelوBond paperوHeavy paperوPlain paper

 

کاغذ
نوع کاغذ قابل استفاده
نوع کاغذ قابل استفاده
نوع کاغذ قابل استفاده
A6وA5وA4وLetterوNo.10 EnvوC5 EnوDL EnvوB5(JIS)و148.5x105mm to 297×215.9mm
EnvelopeوEnvelopeوLabelوBond paperوHeavy paperوPlain paper
EnvelopeوEnvelopeوLabelوBond paperوHeavy paperوPlain paper
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.